TNK

ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI
Giá 100.000 đồng/1 xe/1 tháng( cho xe tải ≤ 5 tấn, xe du lịch ≤ 16 chỗ) không đổi trong suốt quá trình sử dụng.
Giá 200.000 đồng/1 xe/1 tháng( cho xe tải > 5 tấn, xe du lịch > 16 chỗ) không đổi trong suốt quá trình sử dụng.
Khi thấy phần mềm không còn hiệu quả người dùng có thể ngừng sử dụng bất cứ lúc nào.
Hỗ trợ: 0909.9506.96

 
 
-Quản lý công việc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
-Đồng bộ thông tin giữa các phòng ban , tài xế , nơi nhận , nơi giao , khách hàng.
-Quản lý các công việc liên quan đến xe , tài xế đơn giản hơn.
-Xác định chi phí , doanh thu , hiệu quả , lợi nhuận bất cứ khi nào bạn muốn.
Ngày : 20/10/2019 
Ngày : 20/10/2019